Du học Hungary và Đông Âu Bohmann

TỔNG HỢP HỌC BỔNG DU HỌC HUNGARY NĂM 2021 MIỄN 100% HỌC PHÍ

Căn cứ Chương trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Nguồn nhân lực Hung-ga-ri cho các năm 2019 – 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2021 như sau:

1. Thông tin chung về chương trình học bổng

1.1. Tên chương trình học bổng và cơ quan phụ trách

– Tên chương trình học bổng: Chương trình học bổng đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2021 (tên chương trình phía Hung-ga-ri: “Stipendium Hungaricum Programme”).
– Cơ quan phụ trách:
+ Phía Việt Nam: Bộ Giáo dục và Đào tạo;
+ Phía Hung-ga-ri: Tempus Public Foundation (sau đây gọi là Quỹ học bổng Hung-ga-ri).

1.2. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học

Chính phủ Hung-ga-ri cấp 200 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Hung-ga-ri theo trình độ đại học, một chu kỳ (one-tier master – OTM: chương trình liên thông đại học – thạc sĩ), thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập chuyên ngành.

Chỉ tiêu học bổng như sau:

+ 25 học bổng một chu kỳ;
+ 80 học bổng đại học;
+ 55 học bổng thạc sĩ;
+ 30 học bổng tiến sĩ;
+ 10 học bổng thực tập trình độ sau đại học (từ 5 tháng đến 10 tháng).
– Ngành học: Các nhóm ngành mà phía Hung-ga-ri cấp học bổng đào tạo cho ứng viên Việt Nam được nêu tại phụ lục C.

1.3. Thời gian đào tạo
– Chương trình đại học: từ 02 năm đến 04 năm học;
– Chương trình thạc sĩ: từ 1,5 năm đến 02 năm học;
– Chương trình một chu kỳ: 05 năm đến 06 năm học;
– Chương trình tiến sĩ: 04 năm;
– Chương trình thực tập: từ 5 tháng đến 10 tháng.

1.4. Chế độ học bổng
Chính phủ Hung-ga-ri tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí, cấp bảo hiểm y tế và học bổng theo quy định của phía Hung-ga-ri. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định tại Hung-ga-ri.

2. Đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự tuyển

2.1. Điều kiện chung
Ứng viên dự tuyển cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung sau đây:
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;
– Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài;
– Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác từ khi thông báo này có hiệu lực đến khi có kết quả sơ tuyển;
– Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của Nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước phục vụ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng phải bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành;

– Không xét tuyển ứng viên thuộc các trường hợp sau:
+ Đã từng được cơ quan Nhà nước cử đi học ở nước ngoài nhưng không hoàn thành khóa học hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng;
+ Đang làm việc tại cơ quan trong nước nhưng không có văn bản của cơ quan công tác cho phép dự tuyển;
+ Đã được các cơ quan, địa phương trong nước hoặc nước ngoài cấp học bổng đi học đại học/sau đại học ở nước ngoài, hiện có các ràng buộc về nghĩa vụ, trách nhiệm chưa được phép đi học tiếp ở nước ngoài.

2.2. Yêu cầu về bậc học
– Ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển trình độ đào tạo cao hơn trình độ đã có văn bằng;
– Ứng viên dự tuyển bậc đại học và một chu kỳ các ngành y khoa, luật, kiến trúc và nghệ thuật cần đăng ký chính xác học bậc “đại học” hoặc “một chu kỳ” trong hồ sơ dự tuyển tiếng Việt và “BA” hoặc “OTM” trong hệ thống đăng ký trực tuyến phía Hung-ga-ri;
– Ứng viên đăng ký dự tuyển học bổng thực tập trong hệ thống đăng ký trực tuyến phía Hung-ga-ri phải ghi rõ “partial studies”.

2.3. Yêu cầu về ngành học
– Ngành học đăng ký dự tuyển phải phù hợp với khối ngành đang học đại học ở Việt Nam hoặc đã đạt giải thưởng quốc tế và quốc gia (đối với ứng viên học bổng đại học và một chu kỳ), phù hợp với ngành đã học đại học/thạc sĩ, công việc đang làm (đối với ứng viên học bổng thạc sĩ/tiến sĩ/thực tập) và thuộc ngành đào tạo mà phía Hung-ga-ri dành cho ứng viên Việt Nam. Ứng viên tìm hiểu ngành học/chương trình học phù hợp tại trang https://apply.stipendiumhungaricum.hu/courses/search/id/12360468-qy78gs;
– Hồ sơ dự tuyển phía Việt Nam chỉ được đăng ký 01 ngành học;
– Hồ sơ đăng ký trực tuyến phía Hung-ga-ri: ứng viên được đăng ký 02 nguyện vọng (chi tiết xem tại phụ lục A,B). Tuy nhiên, 02 nguyện vọng đăng ký với phía Hung-ga-ri của ứng viên phải cùng một ngành học (chỉ khác cơ sở đào tạo) và là ngành đăng ký dự tuyển chính thức phía Việt Nam;
– Ứng viên không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo sau khi đã đăng ký dự tuyển, trúng tuyển đi học theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Bộ Nguồn nhân lực Hung-ga-ri, Quỹ học bổng Hung-ga-ri và cơ sở đào tạo tại Hung-ga-ri.

2.4. Yêu cầu về ngoại ngữ

2.4.1. Ứng viên đăng ký dự tuyển bậc đại học, một chu kỳ
– Ứng viên đăng ký học bằng tiếng Hung-ga-ri được bố trí 01 năm dự bị tiếng tại Hung-ga-ri và dự tuyển đạt yêu cầu đầu vào của các trường đại học Hung-ga-ri sẽ vào học tiếp chuyên ngành;
– Đối với các ứng viên đăng ký ngành Luật chỉ được đăng ký học bằng tiếng Hung-ga-ri;
– Các ứng viên đăng ký học bằng tiếng Hung-ga-ri cần có trình độ tiếng Anh cơ bản;
– Ứng viên đăng ký học bằng tiếng Anh cần có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP 500 điểm hoặc IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn sử dụng (trong vòng 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển) hoặc đã tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông (THPT) bằng tiếng Anh ở nước ngoài.

2.4.2.  Ứng viên đăng ký dự tuyển bậc sau đại học
– Ứng viên đăng ký dự tuyển đi học thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập bằng tiếng Hung-ga-ri cần có bằng đại học, thạc sĩ học tại Hung-ga-ri bằng tiếng Hung-ga-ri hoặc có chứng chỉ B2 tiếng Hung-ga-ri (theo khung tham chiếu châu Âu) do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn sử dụng (trong vòng 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển);
– Ứng viên đăng ký dự tuyển đi học thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập bằng tiếng Anh cần có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP 500 điểm hoặc IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn sử dụng (trong vòng 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển) hoặc có bằng đại học, thạc sĩ học bằng tiếng Anh ở nước ngoàiđã được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp giấy công nhận văn bằng.

2.4.3 Một số lưu ý
– Khi đăng ký trực tuyến phía Hung-ga-ri, các ứng viên đã có chứng chỉ tiếng Anh sẽ đăng ký thẳng vào chương trình học chuyên ngành tại các trường đại học tại Hung-ga-ri; các ứng viên đăng ký học bằng tiếng Hung-ga-ri sẽ đăng ký vào học chương trình dự bị tiếng Hung-ga-ri (không đăng ký thẳng vào chương trình học chuyên ngành);
– Các ứng viên đăng ký dự tuyển bậc đại học, một chu kỳ, thạc sĩ học bằng tiếng Anh nếu được tiếp nhận sẽ phải tham gia một khóa học tiếng Hung-ga-ri trong năm thứ nhất và phải trải qua kỳ thi kiểm tra tiếng Hung-ga-ri sau khi kết thúc khóa học. Các ứng viên không tham gia khóa học tiếng Hung-ga-ri sẽ không được phía Hung-ga-ri cấp học bổng. Các ứng viên tham gia khóa học nhưng không đạt yêu cầu trong kỳ thi kiểm tra sẽ chỉ được phía Hung-ga-ri cấp mức sinh hoạt phí thấp hơn mức thông báo chung (chi tiết xem tại mục 2.5.6 Phụ lục B);
– Không xem xét sơ tuyển các ứng viên đăng ký học bằng tiếng Anh nhưng chưa có chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển nêu trong  Thông báo này và các ứng viên đăng ký ngành học mà phía Hung-ga-ri không nhận đào tạo cho ứng viên Việt Nam.

2.5.  Đối tượng, điều kiện cụ thể và hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Việt

Học bổng dự tuyển Đối tượng và điều kiện cụ thể Hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Việt
Học bổng đại học – Sinh viên năm thứ nhất của các đại học, học viện, trường đại học Việt Nam (hệ chính quy tập trung) có kết quả 03 năm học THPT, điểm xét tốt nghiệp THPT và điểm trung bình chung của học kỳ I năm thứ nhất đại học đạt từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương), đạt yêu cầu về ngoại ngữ được nêu tại mục 2.4 của Thông báo này;
– Học sinh đang học lớp 12 (sinh trước ngày 31/8/2003, trừ các ứng viên đăng ký học ngành múa) đã đoạt giải tại các kỳ thi Olympic quốc tế và quốc gia thuộc đối tượng được tuyển thẳng vào đại học theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành, có kết quả học tập ở bậc THPT đến hết năm học 2020 – 2021 đạt từ 7,0 trở lên, đạt yêu cầu về ngoại ngữ được nêu tại mục 2.4 của Thông báo này.
Xem chi tiết tại Phụ lục 1
Học bổng thạc sĩ – Người tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học (biên chế hoặc hợp đồng từ 12 tháng trở lên có đóng bảo hiểm xã hội), không quá 35 tuổi (tính đến 31/7/2021), có thời gian công tác tối thiểu 12 tháng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển, đạt yêu cầu về ngoại ngữ được nêu tại mục 2.4 của Thông báo này;
– Sinh viên tốt nghiệp đại học từ tháng 6 năm 2019 đến hết tháng 12 năm 2020 (đã được cấp bằng và bảng điểm chính thức) với kết quả học tập đạt loại giỏi, trường hợp ứng viên tốt nghiệp tại Hung-ga-ri cần đạt từ 4.0/5.0 trở lên, chưa có quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, có cam kết sau khi hoàn thành khóa học sẽ về nước làm việc theo yêu cầu của Nhà nước, đạt yêu cầu về ngoại ngữ được nêu tại mục 2.4 của Thông báo này.
Xem chi tiết tại Phụ lục 2
 

Học bổng tiến sĩ

– Người có trình độ thạc sĩ, có điểm trung bình chung khóa học thạc sĩ từ 7,0 trở lên, đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học (biên chế hoặc hợp đồng 12 tháng trở lên có đóng bảo hiểm xã hội), không quá 40 tuổi (tính đến 31/7/2021), có thời gian công tác tối thiểu 12 tháng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển, có thư tiếp nhận của giáo sư hướng dẫn thuộc các cơ sở đào tạo tại Hung-ga-ri mà ứng viên đăng ký dự tuyển trong khuôn khổ chương trình học bổng Stipendium Hungaricum, đạt yêu cầu về ngoại ngữ được nêu tại mục 2.4 của Thông báo này;
– Học viên tốt nghiệp thạc sĩ từ tháng 6 năm 2019 đến hết tháng 12 năm 2020 (đã được cấp bằng và bảng điểm chính thức) với kết quả học tập đạt loại giỏi, trường hợp ứng viên tốt nghiệp tại Hung-ga-ri cần đạt từ 4.0/5.0 trở lên, không quá 40 tuổi (tính đến 31/7/2021), chưa có quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, có cam kết sau khi hoàn thành khóa học sẽ về nước làm việc theo yêu cầu của Nhà nước, có thư tiếp nhận của giáo sư hướng dẫn thuộc các cơ sở đào tạo tại Hung-ga-ri mà ứng viên đăng ký dự tuyển trong khuôn khổ chương trình học bổng Stipendium Hungaricum, đạt yêu cầu về ngoại ngữ được nêu tại mục 2.4 của Thông báo này.
 

Xem chi tiết tại Phụ lục 3

Học bổng thực tập Người có trình độ đại học trở lên đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học (biên chế hoặc hợp đồng 12 tháng trở lên có đóng bảo hiểm xã hội), có thời gian công tác tối thiểu 24 tháng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển, còn đủ tuổi để công tác ít nhất 03 năm tính từ ngày 31/7/2021, đang theo học thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong nước có xác nhận của cơ sở đào tạo), đạt yêu cầu về ngoại ngữ được nêu tại mục 2.4 của Thông báo này. Xem chi tiết tại Phụ lục 4

3. Hồ sơ và thời hạn đăng ký dự tuyển
Ứng viên dự tuyển cần tiến hành nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Quỹ học bổng Hung-ga-ri và Cục Hợp tác quốc tế, đồng thời nộp hồ sơ giấy bằng tiếng Việt đến Cục Hợp tác quốc tế, cụ thể như sau:

3.1. Nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại cổng thông tin điện tử của Quỹ học bổng Hung-ga-ri (http://www.apply.stipendiumhungaricum.hu)
Phía Hung-ga-ri đã mở trang đăng ký trực tuyến bằng tiếng Anh/tiếng Hung-ga-ri cho ứng viên Việt Nam. Thời hạn đăng ký online trên cổng thông tin điện tử phía Hung-ga-ri đến 23h59 ngày 16/01/2021 (theo giờ Hung-ga-ri);
Hồ sơ giấy bằng tiếng Anh/tiếng Hung-ga-ri ứng viên tự lưu giữ để mang theo sang Hung-ga-ri nhập học nếu được tiếp nhận và cử đi học.

3.2. Nộp hồ sơ trực tuyến (online) tạicổng thông tin điện tử của Cục Hợp tác quốc tế (http://tuyensinh.vied.vn)
Ứng viên phải quét (scan) lưu lại toàn bộ hồ sơ bằng tiếng Việt sang các files định dạng PDF (mỗi loại tài liệu quét thành 01 file riêng dung lượng không quá 1 MB) để đăng ký trực tuyến. Thời hạn đăng ký online trên cổng thông tin http://tuyensinh.vied.vn đến hết ngày 15/01/2021.

3.3. Nộp hồ sơ giấy bằng tiếng Việt
Ứng viên chuyển bộ hồ sơ tiếng Việt bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đến hết ngày 15/01/2021 (tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Hợp tác quốc tế).
Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo phụ lục quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2021.
 (Xem thêm thông tin, các mẫu văn bản liên quan tại website: moet.gov.vn, icd.edu.vn, liên hệ hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký dự tuyển theo địa chỉ: tuyensinh@vied.vn).
Hồ sơ dự tuyển hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ theo quy định của phía Việt Nam và Hung-ga-ri, được nộp trong thời hạn quy định tại Thông báo tuyển sinh (bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy). Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật và hủy kết quả tuyển chọn liên quan. Bộ Giáo dục và Đào tạo không trả lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào.

4. Lệ phí dự tuyển

Hiện nay, do có sự thay đổi về quy định thu lệ phí tuyển sinh đi học tại nước ngoài theo các đề án, chương trình học bổng có sử dụng ngân sách nhà nước, Cục HTQT thông báo không thu lệ phí dự tuyển đối với các ứng viên đăng ký đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2021 (theo thông báo tuyển sinh số 1526/TB-BGDĐT số 04/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

5. Quy trình xét tuyển
– Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét ứng viên dự tuyển có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định và căn cứ các tiêu chí tuyển chọn để sơ tuyển ứng viên;
– Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi danh sách các ứng viên được sơ tuyển để đề cử với phía Hung-ga-ri và thông báo kết quả sơ tuyển đến ứng viên qua email trong tháng 3/2021.
– Các ứng viên được phía Hung-ga-ri tiếp nhận và cấp visa đi học sẽ được hướng dẫn làm thủ tục cử đi học trong tháng 9/2021.

Ưu tiên xem xét ứng viên trong các trường hợp sau:
1) Ứng viên đang tham gia các dự án ODA của Hung-ga-ri tại Việt Nam đăng ký đi thực tập chuyên ngành;
2) Ứng viên cần đào tạo để bổ sung nguồn nhân lực theo nhu cầu sử dụng do các các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học và các địa phương đề nghị (có văn bản đề cử dự tuyển và Hợp đồng cam kết tuyển dụng về công tác sau khi hoàn thành khóa học);
3) Ứng viên đoạt các giải thưởng Olympic quốc tế và quốc gia thuộc diện ưu tiên theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên có đủ điều kiện cần thiết được tham gia dự tuyển đúng thời hạn quy định./.

Tải về: Phụ lụcThông báo tuyển sinh.

Cập nhật thông báo ngày 11/12/2020:

Hiện nay, do có sự thay đổi về quy định thu lệ phí tuyển sinh đi học tại nước ngoài theo các đề án, chương trình học bổng có sử dụng ngân sách nhà nước, Cục HTQT thông báo không thu lệ phí dự tuyển đối với các ứng viên đăng ký đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2021 (theo thông báo tuyển sinh số 1526/TB-BGDĐT số 04/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Cục Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo để các ứng viên dự tuyển được biết./.

Để lại tin nhắn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

1 + 3 =