Du học Hungary và Đông Âu Bohmann

Thông tin về việc đăng ký dự tuyển trên hệ thống trực tuyến của Quỹ học bổng Hung-ga-ry năm 2022

Căn cứ Văn bản số SH-00993-001/2021 ngày 03/11/2021 của Quỹ học bổng Hung-ga-ry (Tempus Public Foundation) thông báo phía Hung-ga-ry đã mở hệ thống đăng ký dự tuyển chương trình học bổng Stipendium Hungaricum năm 2022 tại website chính thức: https://stipendiumhungaricum.hu/, Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam thông báo để các ứng viên có nguyện vọng dự tuyển đi học tại Hung-ga-ry diện Hiệp định năm 2022 đăng ký dự tuyển trực tuyến với phía Hung-ga-ry. Thời hạn đăng ký trực tuyến đến hết ngày 15/01/2022 (giờ Hung-ga-ry).

Thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ry diện Hiệp định năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được ban hành trong tháng 11 năm 2021. 

Trân trọng,
Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tải về:

BA MA OTM Call for Applications 2022-2023

PhD Call for Applications 2022-2023

Nguồn: http://icd.edu.vn/372/thong-tin-ve-viec-dang-ky-du-tuyen-tren-he-thong-truc-tuyen-cua-quy-hoc-bong-hunggary-nam-2022.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Thong-Tin-Tuyen-Sinh/CMS_Detail/1986

Để lại tin nhắn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

− 1 = 2